Sporten en bewegen is belangrijk voor ons

Sporten en bewegen is belangrijk voor ons, dat beperkt zich niet alleen tot het lichamelijke aspect maar ook voor onze hersenen en geestelijke gesteldheid is het een must.
We zijn steeds meer gaan bewegen en bewuster geworden van het feit dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de algemene gezondheid en onze kwaliteit van leven bevordert.
Deze trend van meer bewegen is door COVID-19 nog meer in een stroomversnelling gekomen wat resulteerde in een enorme toename van sportbeoefenaars.

Goed advies en passend schoeisel

Ongeacht uw niveau, ambitie en of u nu al jarenlang actief beweegt of sport of nog maar sinds kort bent gestart is goed advies en passend schoeisel en equipement in onze beleving erg belangrijk.
Wij als mens beseffen vaak niet genoeg hoe belangrijk onze voeten en benen zijn en wat die te verduren krijgen tijdens ons leven, zeker als wij van een inactieve leefstijl overgaan naar actief sporten.
Vandaar dat goed passend en voor de taak uitgerust en afgesteld schoeisel (fiets-gerelateerd) een zeer belangrijke rol vervult misschien zelfs wel de allerbelangrijkste.
Helaas zijn er nog steeds te veel mensen die op verkeerde (niet passend bij haar of zijn loopstijl) schoenen rondrennen wat kan leiden tot ongemak of in het ergste geval tot blessures.
Bij hogere tempo’s moet het lichaam tot drie maal toe zijn lichaamsgewicht opvangen, dat vraagt dus het nodige van onze voeten en benen, vandaar dat er met zorg en deskundigheid naar schoeisel moet worden gekeken. Wij hebben deze kennis in huis en willen u hier graag mee helpen.

Dat schoenen voor de loopsport zeer essentieel zijn behoeft waarschijnlijk niet zo heel veel uitleg, echter wordt het in het wielerwereldje nogal eens onderschat hoe belangrijk passend en goed afgesteld schoeisel is.
Bijna iedereen vindt de slank ogende, vaak van Italiaanse komaf, wielrenschoen prachtig, wringt zich erin en als dat niet al te makkelijk gaat nemen we gewoon een paar maatjes groter om er toch mee te kunnen fietsen.
Dit kan vooral bij langere ritten wel eens leiden tot ongemak zoals drukpijn, branderig of doof gevoel in de voeten wat weer kan uitstralen richting onderbeen. Op den duur zullen zich dan klachten gaan ontwikkelen die verder reiken dan voeten en benen.

Wat voor hardloopschoenen geldt gaat ook op voor wielrenschoenen deze moeten namelijk qua lengte en breedte passen bij uw voeten en moeten u voldoende ruimte geven.
Nu is het wel zo dat loopschoenen iets meer ruimte moeten bieden dan een wielerschoen dit komt omdat de voet zich buigt tijdens het lopen waardoor meer ruimte noodzakelijk is.
Een wielrenner wil niet dat de schoen of voet buigt want dan gaat er onnodig veel rendement verloren. Hierdoor kunnen wij in de wielrenschoen volstaan met iets minder ruimte in de schoen maar deze moet zeker niet te groot of te smal zijn. Vooral de voorvoet moet zich in beide sportdisciplines kunnen spreiden en niet komen te knellen.

Wat wel totaal verschillend is vanuit schoeiselstandpunt gezien is de vrijheid van voetplaatsing.
Tijdens het hardlopen bepalen wij namelijk zelf hoe wij de voet plaatsen en welk deel van onze voet het eerst contact maakt met de ondergrond, sterker nog, ons hele lichaam doet dat op zijn eigen wijze.

De juiste fietshouding

Op de fiets moeten wij ons conformeren aan de geometrie van de fiets oftewel de drie contactpunten, t.w. pedalen, zadel en stuur en de daarbij behorende bewegingsrichtingen. Vandaar dat een goede zit/fit op de fiets van essentieel belang is om klachtenvrij te kunnen genieten van de sport. Om de juiste houding op de fiets te kunnen realiseren beginnen we met het juist positioneren van uw voeten op de pedalen en van daaruit kijken we naar zadelhoogte en setback. Zodra we dit bereikt hebben kijken we naar de hoogte en de lengte van het stuur (stack en reach).